Troyshield PA10

Kategori:

Beskrivning

Troyshield PA10 är en flytande organisk fungicidpreparat med ett brett spektrum av aktivitet mot svamporganismer som oftast finns i vattenhaltiga metallbearbetningsvätskesystem

Användningsnivån för Troyshield PA10 varierar mellan (0,05-0,15 %) i den utspädda vätskan beroende på formulering och användningsförhållanden.