OilBoss

 

Förläng livslängden 4 gånger
Att hålla kylvätska ren är absolut nödvändigt. Smutsig kylvätska generera oljedimma och den alltför välbekanta ”ruttna ägg” lukten. Bakterier frodas och utgör en hälsorisk för operatörer. Med en OilBoss förlängs skärvätskans livslängd minst 4 gånger och verktygens slitage minimeras.

OilBoss oljeavskiljare har många fördelar mot konventionella band, slang och skivskimmers;
Inga slangar, avstrykare, skivor, eller band som slits. Eliminerar att behållare och oljeavskiljare placeras på verkstadsgolvet med spill som följd.

  • OilBoss tar minimal plats eftersom den placeras på maskinen med magneter.
  • Oljan stannar i oljeavskiljaren tills den manuellt töms.
  • OilBoss plockar upp svåra oljor som konventionella skimmers inte klarar.
  • OilBoss unika Surface Sucker ™ som suger bort ytoljan är mycket kompakt och passar även mycket snäva sump

OilBoss skimmer levereras komplett:

  •  Tank med lock.
  • Monteringsplatta med 5 magneter.
  • Elektrisk pump.
  • Skimmer flottör.
  • Filtermedia.
  • Slangar och ventiler.

Dimension förpackning 640x280x560 mm.
Vikt 13 kg