MERGAL MC14

Kategori:

Beskrivning

Snabbverkande, brett spektrum, konserveringsmedel för metallbearbetning-vätskor som tankbehandling

Beskrivning
Produkten är ett flytande konserveringsmedel med ett brett spektrum av effektivitet mot bakterier, svampar och alger. Det är en mycket koncentrerad, ekologiskt ansvarsfull formulering.
Det är för användning i en mängd olika vattenburna och vattenbehandlingsapplikationer.

Användning:
Skärvätska (I tank) 0.01 – 0.02%