Chemirol A900 mixer

Beskrivning

Spara tid och pengar som du kan använda mer effektivt någon annanstans.
Chemirol A900 mixer säkerställer en steglös, korrekt och likformig blandning.

Chemirol A900 mixer är effektiv och mycket lätt att installera och arbeta med. Blandaren fungerar via vattentrycket, så att du bara slå på vattnet, då åter fylla dina maskiner.

Med Chemirol A900 Mixer får du upp till 30% besparingar på kylsmörjmedel och stora besparingar i tid jämfört med manuell blandning.